Diggibot

View this post on Instagram

Hej! Det är jag som är #Diggibot🤖😊 Jag är fylld med röster från elever på mellanstadiet, deras budskap till personer här i världen som tar beslut kring digitalisering. För att barns perspektiv inte ska glömmas bort vid beslut. 🤖 Diggibot är en del i forskningsprojektet Digitaliseringsagenterna som bygger på digitaliseringsprofessor Katarina L Gidlunds forskning. 🤖 Diggibot är en present från eleverna i projektet till DIGG, myndigheten för digital förvaltning, i Sundsvall. 🤖 Digitaliseringsagenterna är ett forskningsprojekt som syftar till att föra ut forskning till samhället och har möjliggjorts genom samverkansavtet mellan @mittuniversitetet och @sundsvallskommun🌟🙏

A post shared by Digitaliseringsagenterna (@digitaliseringsagenterna) on